Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için;

  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bütünlük, Gizlilik ve Erişilebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeyi,
  • İş sürekliliği için gerekli altyapıyı oluşturmayı,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı,

Bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.