Eğitimler

 

Uygulama Güvenliği Sızma Testi Eğitimi

 

Güvenlik zafiyetlerinin bulunması yolundaki en önemli mekaniklerden biri de farkındalığın arttırılmasıdır. Kurum içi web uygulama güvenliği farkındalığını arttırmanın en etkili yollarından biri eğitim ile gerçekleşir. Uygulama güvenliği sızma testi eğitim sonunda katılımcılar, bir uygulamanın güvenliğini denetlemek için kullanabilecekleri pratik test tekniklerini ve çözüm yollarını öğrenmiş olurlar. Enforsec, uygulama güvenliği sızma testi eğitimi içeriği teorik denetim konularının yanı sıra katılımcılara öğrenecekleri bilgileri pratik bir şekilde uygulamaya yönelik özel ve sofistike uygulamaları da sağlamaktadır.

 

Güvenli Kod Geliştirme Eğitimi

 

Bir güvenlik zafiyetini, yazılım geliştirme döngüsünün erken safhalarında farkedip yok etmek ile, yazılım kullanılmaya başlandıktan farkedip sonra yok etmek arasında çok ciddi finansal ve diğer maliyet farklılıkları mevcuttur. Bir kurum için hayati önem taşıyan bir bulgunun en az maliyetle çözülmesi, ancak yazılım geliştirme sürecinde olabilecek en erken safhalarda bulunması ve yok edilmesi ile gerçekleştirilir. Enforsec, güvenli kod geliştirme eğitimi ile katılımcılar, yazılım geliştirirken istemeden neden olabilecekleri teknik ve teknik olmayan güvenlik problemlerini öğrenerek henüz zafiyet oluşmadan yazılımlarını güvenli geliştirebilecekleri pratikleri öğrenirler.

 

Network Güvenlik Denetimi Eğitimi

 

Kurumsal bilginin iletilmesi, işlenmesi ve saklanmasında kullanılan alt yapıların güvenliğinin irdelenmesi, olası zafiyetlerin tespit ve istismar yöntemleri, bunlara karşın alınabilecek önlemlerin değerlendirilmesi konuları işlenmektedir.

 

Veritabanı Güvenlik Denetimi Eğitimi

 

Veritabanları, kurumların kritik sistemlerinin başında gelmektedir. Müşteri ve finansal bilgiler gibi hassas verilerin saklandığı düşünüldüğünde bu sistemlerin güvenliği, doğrudan kurum bilgi güvenliğinin en önemli ölçütü olmaktadır. Veritabanı güvenliği eğitimi ile veritabanı yönetim sistemlerinde bulunabilecek zafiyet çeşitleri, bu zafiyetlerin nasıl ortaya çıkarılabileceği, çözüm yollarının belirlenmesi ve bilgi güvenliği denetim kontrol adımları konuları işlenmektedir.