Performance Tests

Performance Tests

Tutarlı bir ortamda, belirlenen kısıtlar göz önünde bulundurularak uygulanan yük altında, uygulamaların, servislerin, veritabanlarının, network ya da işletim sistemleri gibi bileşenlerin üzerinde ortaya çıkabilecek darboğazların bulunması hedeflenmektedir.

 

 

Load Tests

Her ne kadar performans testleri ile benzerlikler gösterilse de, normal çalışma ortamında ortaya çıkmayan ama ağır yük altında ortaya çıkabilecek darboğazların bulunması, uygulamaların ve ona bağlı bileşenlerinin taşıyabileceği üst sınırlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

 

 

Stress Tests

Uygulamaların ve bileşenlerinin baskı altına alınması sonrası yapılacak yapılandırma değişikliklerinin (bellek miktarının arttırılması/azaltılması, uygulama sunucu sayısının arttırılması/azaltılması, yük dengeleyici (loadbalancer) cihaz ayarlarının değişikliği vb.) incelenmesi hedeflenmektedir.